פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte Técnico

Questões técnicas sobre os nossos serviços

 Contabilidade

Questões sobre contabilidade/facturação

 Vendas

Questões sobre vendas e informações em geral

 DNS

Questões sobre DNS's e Domínios

 Informações

Informações Gerais sobre Serviços

 Abuse

Questões e Denúncias sobre abusos e utilizações indevidas