אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

Suporte Técnico

Questões técnicas sobre os nossos serviços

Contabilidade

Questões sobre contabilidade/facturação

Vendas

Questões sobre vendas e informações em geral

DNS

Questões sobre DNS's e Domínios

Informações

Informações Gerais sobre Serviços

Abuse

Questões e Denúncias sobre abusos e utilizações indevidas